Wzór świadectwa ukończenia liceum

Pobierz

MEN-II/87/2 - dla uczniów liceum technicznego dla młodzieży.. dla słuchaczy średnich studiów zawodowych (dla dorosłych) 57. jak wyżejWzór świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego, jaki otrzymasz po zaliczeniu 11 przedmiotów na egzaminach eksternistycznych.. wzór.. Świadectwo wystawia Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.. Świadectwo ukończenia szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy Dostępność: TYLKO DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH.Duplikaty świadectw wydaje się wyłącznie w wypadku utraty oryginału (zniszczenia, zgubienia) - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - DU nr 97, poz. 624 §22 ust.. Szablon świadectwa z wyróżnieniem system utworzy sam, na podstawie szablonu świadectwa bez wyróżnienia.. MENiS-II/41/2 - dla uczniów trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży.. Świadectwa opatruje się też odciskiem pieczęci urzędowej szkoły.. W miejscu tuż pod nim - oraz pod nagłówkiem odnoszącym się do charakteru tego dokumentu, który potwierdza, że jest to świadectwo - znajdziemy informację o imieniu i nazwisku osoby, która ukończyła liceum oraz jej datę i miejsce urodzenia, a także numer PESEL.Jest różowe.. MENiS-II/43/2 - dla słuchaczy trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych..

Świadectwo ukończenia gimnazjum.

W oddziałach, w których wykorzystywane są wzory świadectw wydane w poprzednich latach, dodajemy tylko szablon świadectwa bez wyróżnienia.. NIE WYPEŁNIAM, NIE WYPISUJE, NIE MAM PIECZĄTEK , Sprzedaż .- w pkt 2.9 "Świadectwa ukończenia liceum technicznego": - po wzorze nr 45 dodaje się wzór nr 45a w brzmieniu:Polityką Plików Cookies.. Świadectwa ukończenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego.. Druki szkolne / świadectwa szkolne promocyjne liceum ogólnokształcące, świadectwa ukończenia, świadectwa liceum profilowanego, świadectwa liceum uzupełniającego.Świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego Numer wzoru Symbol Przeznaczenie Rok szkolny obowiązywania Odnośnik do rozporządzenia 16 MEN-I/16/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych od 2022/2023 § 47 pkt 2 lit. a § 47 pkt 2 lit. b - szkoły dla1.7 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO; Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto Cena brutto Ilość Podgląd; 1767N: MEN-I/16/2: ŚWIADECTWO dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych A4 (2 str.) 0,22 zł 0,27 złŚwiadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego dla uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz dla słuchaczy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych Dostępność: TYLKO DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCHMEN-I/23a/2 Świadectwo ukończenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz dla słuchaczy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych Format A 4, 2-stronne OSOBOM FIZYCZNYM ŚWIADECTW NIE SPRZEDAJEMY W PRZYPADKU ZAMÓWIENIA I PRZEDPŁATY, PRZY JEJ ZWROCIE POTRĄCAMY 5,00 ZŁ TYTUŁEM KOSZTÓW .W roku szkolnym 2019/2020 świadectwa ukończenia: dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży wydaje się na druku według wzoru odpowiednio nr 30a lub 31a określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia; dotychczasowego czteroletniego technikum wydaje się na druku według wzoru odpowiednio nr 39a lub 40a określonego w .wzór..

29g.świadectwo ukończenia liceum zawodowego.

Załącznik nr 6 Wykaz wzorów świadectw szkolnych promocyjnych, świadectw ukończenia szkoły i arkuszy ocen dla słuchaczy dotychczasowych gimnazjów dla dorosłych i uczniów dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych, Bardziej szczegółowoDruki świadectw ukończenia: szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej, świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości, zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego, certyfikatów, dyplomów, zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaświadczeń o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań .Wzory świadectw dostępne w poszczególnych wersjach programu, dostępne na dzieo r. Wzory świadectw dla nauczania zintegrowanego (ocena opisowa) Zgodne z rozporządzaniem MEN z dnia 28 maja 2010są nowe, obowiązujące od roku 2017/2018 wzory świadectw.. Na odwrocie oceny z poszczególnych przedmiotów oraz podpis wychowawcy.1.7 ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO; Nr Symbol Nazwa druku - formularza i przeznaczenie Format Cena netto Cena brutto Ilość Podgląd; 1767N: MEN-I/16/2: ŚWIADECTWO dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych A4 (2 str.) 0,22 zł 0,27 złŚwiadectwa Szkolne, to programy służące do drukowania świadectw szkolnych..

Świadectwa ukończenia liceum technicznego.

Szkoła podstawowa.. O szczegóły pisać w wiadomości prywatnej !. Twój pesel, informacje kiedy ukończona, pieczątka i podpis dyrektora szkoły.. Na tej samej stronie masz niżej "Świadectwo ukończenia liceum dla dorosłych".. 1Świadectwa ukończenia szkoły są wydawane na druku, który zawiera zabezpieczenia przed fałszerstwem wymagane dla dokumentów publicznych.. dla uczniów liceów zawodowych dla młodzieży (robotnik wykwalifikowany) 55. jak wyżej..

świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego.

MEN-II/87-w/2 - jak wyżej z wyróżnieniem.. Z przodu masz nagłówek "Świadectwo ukończenia zaocznego liceum ogólnokształcącego".. Wprowadzenie daty wydania świadectwawzór.. Liceum w 1 rokiŚwiadectwa Strona 7 z 49 • Jednostki - ewidencja placówek szkolnych, podległych pod jednostkę nadrzędną (zespół szkół) • Klasy - rejestr klas według wybranych jednostek Zakładka Kartoteki zawiera następujące elementy: • Uczniowie - lista uczniów z filtrem wyboru wg jednostek szkolnychŚwiadectwa ukończenia liceum profilowanego .. - aktualne wzory świadectw opublikowanych oficjalnie przez MEN oraz możliwość aktualizacji wzorów przez Internet z poziomu programu bezpośrednio z serwerów firmy ProgMan, - funkcje wydruku świadectw na papierze giloszowym - co umożliwia bardzo szybki .Druk Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego MEN-I/23/2 Typograf 02850 - sprawdź opinie i opis produktu.. Liceum ogólnokształcące.. Szkoła policealna.. Oto niektóre z cech tych programów: - dane o uczniu wprowadzane są na zeskanowanym świadectwie - wypełnione świadectwo można edytować i poprawiaćPosiadam puste druki świadectwa ukończenia -TECHNIKUM ( 199zl) -LICEUM 199zl takie jak na foto , takie jak w szkołach, cena okazyjna, TYLKO WYSYŁKA po wpłacie na konto (Ze względu na kilka nie miłych sytuacji ) NIE MA MOŻLIWOŚĆ ODBIORU OSOBISTEGO, ORAZ WYSYŁKI ZA POBRANIEM.. Swój podpis na dokumencie składa ponadto dyrektor szkoły oraz wychowawca klasy.. MENiS-II/41-w/2 - jak wyżej z wyróżnieniem.. jak wyżej z wyróżnieniem.. Programy te pozwalają w komfortowy sposób zrealizować wypełnienie i wydrukowanie świadectw.. wzór.. Zobacz inne Druki, najtańsze i najlepsze oferty.Pokrywa je charakterystyczny różowy wzór, natomiast w centrum, w miejscu nagłówka, widnieje godło Rzeczypospolitej.. MEN-II/88/2 - dla słuchaczy liceum technicznego dla dorosłych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt