Załączniki w pracy licencjackiej wzór

Pobierz

Polecane posty.. Zarządzenie Nr 34 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Wytycznych dotyczących przygotowywania prac dyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie".. Spis treści IV.. Tytuł rozdziałuJeśli chcesz dodać załącznik, może to być np. transkrypcja przeprowadzonych wywiadów czy wzór przeprowadzanej ankiety do badań.. - W pracy można umieścić jako pierwszą i ostatnią czystą kartkę.. Wymogi merytoryczne i edytorskie .. praca powinna posiadać charakter pracy licencjackiej / inżynierskiej / magisterskiej,Wzór pracy licencjacka z pedagogiki przedszkolnej przyda Ci się, gdy: Trafiłeś tutaj wyszukując hasło- praca licencjacka pedagogika przedszkolna lub praca licencjacka pedagogika przedszkolna przykład.. Tu dowiesz się jak i gdzie zebrać bibliografię do pracy.. UKŁAD PRACY: .. Spis tabel zawiera wykaz tabel umieszczonych w pracy dyplomowej ze wskazaniem stron, .. Na stronie tematy, spisy treści, plany prac.. Na stronie tematy, spisy treści, plany prac.. Oświadczenie o zakresie prac realizowanych przez poszczególnych współautorów; 5.3) Aktualną kartę tematu pracy dyplomowej (załącznik nr 4);.. Załącznik 4 - Podstawowe kwestie dotyczące jakości merytorycznej i edytorskiej prac dyplomowych.pdfZałączniki do zasad dyplomowania..

Stanowi wizytówkę pracy licencjackiej.

Całość powinna zostać ułożona alfabetycznie, uwzględniając nazwisko autora.Poradnik - jak wybrać źródła i skompletować literaturę do pracy licencjackiej, magisterskiej, inżynierskiej lub innej pracy dyplomowej.. Bibliografia pracy licencjackiej stanowi spis pozycji naukowych wykorzystanych w pracy licencjackiej.. - Do Wydziału należy złożyć pracę dwustronnie drukowaną, w oprawie miękkiej klejonej, z dołączoną wersją elektroniczną całego opracowania (płyta CD wraz z opisem wg wzoru załącznik 5).Skopiuj poniżej zaprezentowany wzór wstępu do pracy licencjackiej i magisterskiej.. Wzór strony tytułowej (w języku polskim i angielskim) III.. Wzór za świadczenia … Zał ącznik 3.. Tabele, ryciny, wykresy, fotografie - Tabele powinny być numerowane cyframi rzymskimi.. Nawet jeżeli cała Twoja praca licencjacka będzie genialna, to pisząc słabe zakończenie, na 99% promotor obniży Twoją ocenę.. Istnieje 7 najważniejszych zasad pisania zakończenia, a także 8- punktowy schemat, dzięki któremu napiszesz szybko i dobrze zakończenie swojej pracy licencjackiej.. Wszystko omówiłem w artykule jak napisać zakończenie pracy licencjackiej.- Praca powinna być oprawiona w estetyczną okładkę..

Cel pracy .

Oferujemy prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe i inżynierskie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.Załącznik do Uchwały nr 1/RK/11/2020 Wydziałowa Rada ds. Kształcenia Wydziału Ekonomii i Zarządzania .. Wstęp musi zawierać odpowiedzi na poniższe pytania:Załącznik nr 1.. Tytuł rozdziału tytuł rozdziału 5. rozdziałów pracy - w innym wypadku stronę należy pozostawić pustą; Spis treści.. Na końcu pracy można dołączyć załączniki (1,2…) zawierające np. kod źródłowy programu, schematy aparatury .Załącznik 1 WYMOGI REDAKCYJNE DLA PRACY DYPLOMOWEJ.. Załącznik 2 - Wzór strony tytułowej.doc.. Tytuł tabeli należy umieścić nad tabelą i podać jej źródło w nawiasie kwadratowym [ ].WZÓR DYPLOMU .. Wzór opracowania prezentacji pracy (załącznik 6).. Poradnik - jak umieszczać załączniki do pracy licencjackiej, magisterskiej, inżynierskiej lub innej pracy dyplomowej.. Oświadczenia.. w przypadku pracy zespołowej spis autorów z wyszczególnieniem numerów.. Zakończenie.. Należy jednak zwrócić uwagę na kilka kluczowych z formalnego punktu widzenia stron: Strona tytułowa powinna być przygotowana zgodnie z załącznikiem (strona tytułowa w formacie Microsoft Word) - wzór aktualny i obowiązuje do 30.09.2020 r.; Strona druga powinna być pusta (inaczej spis treści wydrukuje się na tyle strony tytułowej)Wzór struktury pracy licencjackiej ..

Oświadczenie autora pracy i promotora; 3.

TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ LICENCJACKIEJ na wszystkich kierunkach studiów w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku Złożona praca powinna spełniać następujące wymogi: 1.. Ogólne zasady druku pracy: Papier biały wielkość A4 druk jednostronnyw związku ze zbliżającym się terminem obrony prac dyplomowych informuję, że z uwagi na ograniczenia wprowadzone w związku z zapobieganiem zakażeniu koronawirusem SARS-Cov-2, rekomenduje się dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 doręczenie dyplomów wraz z odpisami oraz suplementów na wniosek absolwenta, za pośrednictwem operatora pocztowego .elektroniczną prezentacji pracy (płyta CD wraz z opisem wg wzoru - załącznik 5b).. Studia I stopnia (PDF) Studia II stopnia (PDF) W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów uczelnia wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek absolwenta - ich odpis w języku obcym.. Tu dowiesz się jak co powinno znaleźć się w załącznikach do pracy.. Studia I stopnia (PDF) Studia II stopnia (PDF) EDYCJA 2019. .. Title: wymogi_redakcyjne-aktualne Author: 001-122Każdy załącznik w aneksie powinien mieć tytuł i numer.. Oferujemy prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe i inżynierskie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.W pracy licencjackiej..

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej; 2.

Załącznik 3 - Opisywanie tabel i rysunków w tekście pracy.doc.. Przegląd literatury .Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu nr10/2016 z dnia 10.05.2016r.. 4) Potwierdzenie złożenia dokumentów, oświadczenie o przechowywaniu pracy oraz kartę osiągnięć- podpisane przez studenta (załącznik nr 5).5) Uwaga: studenci studiów pierwszego stopnia zachowują legitymację studencką (która zachowuje swoją ważność do 30.09.2020), studenci studiów magisterskich zwracają .. ** W przypadku braku specjalności lub braku deklaracji o specjalności wiersz należy pominąć.. Spis treści pracy licencjackiej przedstawia czytelnikowi zakres merytoryczny dzieła.. Strona tytułowa.. Wstęp 4.. TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ LICENCJACKIEJ.. typu przeglądowego.. Oświadczenie o przekazaniu Uniwersytetowi prawa do eksploatacji pracy dyplomowej ; w systemie antyplagiatowym; 4.. W profesjonalnych pracach standardowo wzory umieszcza się wyrównane do środka akapitu, a odpowiadające im numery umieszcza się w nawiasach okrągłych wyrównanych do prawego marginesu.. Numeracja stron w aneksie jest również odrębna od tej w pozostałej części pracy.Praca wykonana pod kierunkiem (14) Tytuł naukowy, imię i nazwisko opiekuna pracy (14) Nazwa jednostki, w której opiekun jest zatrudniony (14) Wrocław, 2013 (16) Wzór drugiej strony (przy druku jednostronnym) Czcionka Times New Roman (rozmiar czcionki w nawiasach) Oświadczenie opiekuna pracy8.. Przez Gość taka jedna pytajaaca, Czerwiec 13, 2011 w Dyskusja ogólna.. Pamiętaj!. Przykładowy wzór planu pracy magisterskiej Rola Policji w systemie bezpieczeństwa publicznego Spis treści Wstęp Rozdział 1.. Bardziej szczegółowoZasady realizacji prac licencjackich Główne elementy pracy licencjackiej Strona tytułowa.. Aneks jest autonomiczną częścią pracy magisterskiej.. Wstęp to krótka informacja o tym, co zawiera Twoja praca.. Załącznik - Wytyczne.. Standardowa objętość wstępu to 1-2 strony.. Przejrzyj swoją pracę w poszukiwaniu informacji, które wypełnią luki we wzorze.. Numeracja stron.. Załącznik 3 - Opisywanie tabel i rysunków w tekście pracy.pdf.. Dlatego też jest umieszczany na samym końcu pracy magisterskiej.. ; Szukasz przykładowej pracy licencjackiej z pedagogiki przedszkolnej.Nie takiego darmowego wzoru, wykorzystanego przez tysiące studentów, ale konkretnego wzoru pracy licencjackiej z .jak załączyć ankietę do pracy licencjackiej?. EDYCJA 2017 i 2018.. Gość taka jedna pytajaacaBowiem pisanie pracy ma na celu poszerzenie wiedzy w danym tematycznie zagadnieniu oraz nabycie umiejętności metodologicznych, tj. umiejętnoś korzystania z literatury i dorobku naukowego problematyki podjętej w pracy, w efekcie stworzenia nowego, własnego układu na podstawie skojarzeń, wzorów i koncepcji zaczerpniętych z prac naukowych.W konspekcie zawieramy plan pracy licencjackiej, wstęp do pracy licencjackiej, przedstawiamy cel pracy, problemy i hipotezy badawcze, metody, techniki i narzędzia badawcze oraz w kilku zdaniach opisujemy zakres pracy, czyli co dokładnie znajdzie się w każdym napisanym przez nas rozdziale.stanowiących realizację tematu pracy dla pracy licencjackiej, natomiast min pięć .. Załączniki (w razie potrzeby - ewentualny aneks) 7 5.. Spis treści.. Załącznik 2 - wersja .docZałącznik 2 - Wzór strony tytułowej.pdf.. Rozdział I.. 0 Zasady pisania prac dyplomowych obowiązujące na kierunku PIELĘGNIARSTWO w Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu Wydział Profilaktyki i Zdrowia roku 2007I.. Wprowadzenie.. Załącznik 1 i 2 do wytycznych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt