Drugi urząd skarbowy kielce druki do pobrania

Pobierz

Pliki do pobrania; Jak załatwić sprawę w urzędzie; Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw; Rejestracja podatników; Kaucja gwarancyjna; Kontrola podatkowa;Files to download.. Oświadczenie / Zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania podatkiem .Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania 2019 - rolnicy (57 KB) Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania 2019 (77 KB) Protokół z odczytu zawartości pamięci kasy 2019 (96 KB) Wniosek CFR-1 2019 (132 KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia - świadczenia rodzinne, socjalne.pdf ( 48 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego działalności gospodarczej.pdf ( 46 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.pdf ( 126 KB )W tym miejscu znajdziesz wzory wniosków o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, ograniczeniu poboru zaliczek, umorzeniu, odroczeniu i rozłożeniu podatku na raty.. Wniosek o zwolnienie z egzekucji składnika majątkowego zobowiązanego tj. świadczenia wychowawczego (program "Rodzina 500 Plus").pdf ( 144 KB )Drugi Urząd Skarbowy w Gdyni; Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku; .. Formularz o tłumacza w izbie skarbowej.doc ( 35 KB ) Zgłoszenie chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza.Pliki do pobrania.. Źródło: Urząd Skarbowy w Tczewie.. SD-2 Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku..

Pliki do pobrania Pliki do pobrania.

Pliki do pobrania.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (155 KB) Informacja o zasadach ewidencji i oświadczenie załącznik nr 1 (221 KB) Oświadczenie o braku masy spadkowej po zmarłym (80 KB) Oświadczenie o nieruchomościach i prawach majątkowych ORD-HZ (210 KB)Wniosek o wydanie zaświadczenia w zakresie podatku od spadków i darowizn (link otwiera dokument w nowym oknie) .doc (412 KB) Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej UPL-1P (link otwiera dokument w nowym oknie).. Pliki do pobrania.. Najczęściej pobierane dokumenty.. F-126/1.pdf ( 137 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości..

3317 pobrań ...Pliki do pobrania.

Rejestr zmian.. Wniosek o wydanie kopii deklaracji podatkowej.odt ( 18 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach.doc ( 33 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.doc ( 18 KB )Druki i formularze.. Źródło: Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie.. Wniosek o potwierdzenie czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony.odt ( 18 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia.pdf ( 402 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie darowizny.odt ( 14 KB .Pliki do pobrania.. Oświadczenie o stanie majątkowym osoby fizycznej prowadzącej/ nieprowadzącej działalności gospodarczej.doc ( 164 KB ) Jest kilka rodzajów druku SD.. Wniosek o wydanie zaświadczenia z wyłączeniem zaświadczenia o niezaleganiu-stanie zaległości.doc ( 68 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzającego stan zaległości w podatkach.doc ( 77 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych .Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę - WZÓR (link otwiera dokument w nowym oknie) .pdf (325 KB) Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku/zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłok - DRUK (link otwiera dokument w nowym oknie) .pdf (285 KB) Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty .Sprawy karne skarbowe; Mandaty; Stan spraw; Pliki do pobrania; Dostępność; Informacje dla osób niesłyszących w języku migowym; Deklaracja dostępności; Zasady udostępniania informacji publicznej; Centrum obsługiŹródło: Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze Pliki do pobrania Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu / stwierdzającego stan zaległości.pdf ( 887 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu / stwierdzającego stan zaległościDrugi Urząd Skarbowy w Kielcach; Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach; Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach; Urząd Skarbowy w Busku-Zdroju; Urząd Skarbowy w Jędrzejowie; Urząd Skarbowy w Kazimierzy Wielkiej; Urząd Skarbowy w Końskich; Urząd Skarbowy w Opatowie; Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim; Urząd Skarbowy w PińczowieSD Druk do pobrania..

Pliki do pobrania.

Wersja.. Tutaj pobierzesz druki zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (darowizny i spadki).. Podanie o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu.pdf ( 150 KB ) Podanie o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu.. SD-2 Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku SD-3 Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowychDrugi Urząd Skarbowy w Kaliszu; Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu; Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu; .. SD-3/A Załącznik do deklaracji SD-3 .Pliki do pobrania.. Data zmiany/utworzenia.. Źródło: Drugi Urząd Skarbowy w Koszalinie.. Informuję, że wszelkie formularze oraz druki znajdują się w zakładce "Jak załatwić sprawę w urzędzie" Pliki do pobrania.. Odwołanie od decyzji Urzędu Skarbowego.. Formularz o tłumacza w urzędzie skarbowym.doc ( 35 KB ) Zgłoszenie chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza.. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf (6 MB ) Oświadczenie o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej.pdf ( 519 KB )Urząd Skarbowy.. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu dla organizacji, spółek, przedsiębiorstw.Pliki do pobrania.. Wskazówki dla osób starajacych się o wydanie zaświadczenia.. Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego - czynny żal..

Wniosek o wydanie kserokopii.Pliki do pobrania.

Wniosek o wydanie zaświadczenie o niezaleganiu .doc ( 68 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia PCC.doc ( 41 KB ) Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku.doc ( 44 KB ) Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych.dot ( 109 KB ) Wniosek SD.doc ( 58 KB )Informuję, że wszelkie formularze oraz druki znajdują się w zakładce "Jak załatwić sprawę w urzędzie".. Czytaj więcej o Wzory wniosków ».Dokumenty "Urząd Skarbowy".. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu dla osoby fizycznej.. Jest kilka rodzajów druku SD.. Korekta zeznania oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.. Wniosek o wydanie zaświadczenia.. Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie podatku od spadków i darowizn.docx ( 18 KB ) Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia w sprawie podatku od spadków i darowizn.. Tytuł.. Oferta dotycząca przyjęcia do komisowej sprzedaży ruchomości zajętych w postępowaniu egzekucyjnym.. Sprawy karne skarbowe; Mandaty; Stan spraw; Pliki do pobrania; Dostępność; Informacje dla osób niesłyszących w języku migowym; Deklaracja dostępności; Zasady udostępniania informacji publicznej; Centrum obsługiWzory pism do pobrania w wersji edytowalnej: Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis; Pismo o zwrot nadpłaty w kasie lub adres (adres inny niż zgłoszony w US) Pismo w sprawie błędnie opisanej wpłaty; Pismo w sprawie zaliczenia nadpłaty/zwrotu/wpłaty na poczet zaległości, bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowychSD Druk do pobrania Tutaj pobierzesz druki zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (darowizny i spadki).. Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania oraz sposobu wpłacania zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt