Ekuz wniosek do wypełnienia

Pobierz

Dane wnioskodawcy: 1.1 PESEL1: 2 1.2 Data urodzenia : 1.3 Imię: 1.4 Nazwisko: 1.5 Nr telefonu kontaktowego / adres e-mail3: 2.. Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA* 1. wpisem i pieczęcią lub zaświadczenie od pracodawcy .Wskazówki dotyczące wypełnienia poszczególnych punktów we wniosku o wydanie EKUZ.. Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciejOpis: EKUZ-WT Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA.. Status wnioskodawcy - zaznaczyć właściwy: Osoba ubezpieczonaskorzystaj z interaktywnego formularza, który pomoże ci wypełnić wniosek o EKUZ, a potem wydrukuj uzupełniony wniosek i podpisz, weź wniosek w oddziale NFZ, na miejscu go wypełnij i podpisz.. WNIOSEK O EKUZ (pobyt czasowy) >>> WNIOSEK O EKUZ (wyjazd w związku z wykonywaniem pracy) >>>Co zawiera wniosek o wydanie EKUZ?. Podaj adres, na jaki mamy wysłać EKUZ.Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA.. Zgłoś naruszenie zasad więcej ».. Dane osoby, dla której EKUZ ma być wydana (wniosek należy wypełnić osobno dla każdej osoby): 1.1 PESEL1: 1.2 Data urodzenia2: 1.3 Imię: 1.4 Nazwisko:Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA* Dane osoby, dla której EKUZ ma być wydana (wniosek należy wypełnić osobno dla każdej osoby)Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy; Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ; Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciejWniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego powinien być złożony w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na zadeklarowany we wniosku adres zamieszkania osoby wnioskującej..

brak bloku do wypełnienia danych dot.

Zaznaczamy, z jakiego tytułu osobie wyjeżdżającej przysługuje ubezpieczenie .wniosek o wydanie karty EKUZ pytanie.. ZUS ZCNA, jeżeli zgłoszenie nastąpiło .wzór wypełnienia wniosku o wydanie ekuz.pdf (22 KB) Pobierz.. Wniosek zawiera: dane osoby wnioskującej o wydanie karty (PESEL, data urodzenia, obywatelstwo, imię lub imiona, nazwisko, miejsce zamieszkania), tytuł, na podstawie którego jesteśmy ubezpieczeni (forma zatrudnienia, nauka, świadczenia emerytalno-rentowe, zarejestrowanie w urzędzie pracy),Aby ją otrzymać wystarczy złożyć wypełniony wniosek..

Wniosek o wydanie karty, wzór jego wypełnienia oraz upoważnienie.

Do złożonego wniosku należy dołączyć formularz A1 wydany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.. Wniosek przeznaczony jest dla osób ubezpieczonych w NFZ, członków rodzin zgłoszonych przez osoby ubezpieczone, osób nieubezpieczonych posiadających prawo do świadczeń na gruncie przepisów .EKUZ (prac) Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym państwie UE/EFTA Pobierz program Podgląd druku Pobierz programWNIOSEK o wydanie Certyfikatu tymczasowo zastępującego Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) ze względu na uzyskanie rzeczowych świadczeń zdrowotnych w okresie poprzedzającym złożenie wniosku 1. .. WNIOSEK O EKUZ - zgodnie z procedura nalezy skladac w Oddziale.. Wniosek o EKUZ możesz złożyć na pięć sposobów.Wypełniony na odpowiednim formularzu wniosek o wydanie karty EKUZ należy złożyć.. Napisz odręcznie.. Konieczne jest podanie numeru dokumentu tej osoby oraz okazanie go przy składaniu wniosku.Załącznik nr 1 do wniosku EKUZ INFORMACJA W SPRAWIE UTRATY UPRAWNIEŃ DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA POSIADACZY EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego państwa UE/EFTA (z wyjątkiemWniosek o paszport zawiera 23 sekcje do wypełnienia (w każdej z nich trzeba zaznaczyć lub wypełnić słownie odpowiednie pola).Wniosek o wydanie EKUZ - nieubezpieczony turysta Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego powinien być złożony w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na .Formularze w UE/EFTA ( zobacz opis formularzy >>>>>) Wniosek o dokument S1 o objęcie opieką zdrowotną dla osoby zamieszkałej w innym państwie UE, EFTA lub Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (zwanym dalej państwem członkowskim) pobierz docx (aktualizacja 21.06.2021) pdf.wysłać za pomocą platformy ePUAP, potrzebne jest do tego posiadanie profilu zaufanego; wysłać pocztą do oddziału NZF lub do konkretnej delegatury NFZ; Pod poniższym linkiem znajdą Państwo wniosek do wypełnienia oraz jego wzór..

Na stronie dostępny jest wniosek do pobrania oraz wzór poprawnie.

Brak zgłoszenia skutkujeZałącznik nr 1 do wniosku EKUZ INFORMACJA W SPRAWIE UTRATY UPRAWNIEŃ DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA POSIADACZY EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (rozporządzenie Parlamentu EuropejskiegoWniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z *wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA 1.. Po wygenerowaniu gotowego wniosku blok ten zostaje jako niewypełniony.. 0 głosów.. W razie konieczności uzyskania Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ wyrażamWniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA - do pobrania plik PDF.. Można upoważnić inną osobę do złożenia, odbioru i podpisania wniosku.. osoby opłacającej składki.. EKUZ wydawana jest wyłącznie osobom, które zostały zgłoszone do ubezpieczenia w NFZ.. Dane osoby, której ma być wydany certyfikat:Do prawidłowo wypełnionego wniosku należy dołączyć wymagane ustawą dokumenty oraz wnieść stosowną opłatę za jego wydanie.EKUZ (to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) otrzymasz po złożeniu właściwie wypełnionego wniosku w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ, internetowo lub listownie..

wniosek do wydania karty EKUZ - pobyt turystycznyEKUZ dla osoby trzeciej .

Wniosek o wydanie EKUZ można składać: osobiście, poprzez osobę upoważnioną, przesyłając pocztą lub faksem.. Zaliczyć do nich można:.numerze ……………………………, nr PESEL ……………………., do złożenia w moim imieniu wniosku o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ oraz do odbioru dokumentu.. Wzór upoważnienia dostępny jest tutaj.. Jeśli nie wiesz, jak wypełnić wniosek — zobacz przykładowo wypełniony wniosek o wydanie EKUZ.Krok 2: Wypełnij i podpisz wniosek Jeśli potrzebujesz oznakowania EKUZ naklejką z tekstem w alfabecie Braille'a, zaznacz to we wniosku.. NFZ, w ktorym osoba jest zgloszona do ubezpieczenia, poza osobami, ktore osobiscie podejda do pracownikow obslugi bezposredniej i na miejscu zloza.Ekuz wzór wypełnienia wniosku dzieci do lat 18, które nie mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez rodzica lub dziadka).. Jak uzyskać EKUZ?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt