Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową wzór

Pobierz

0 ,25 zł.. Wymagania Imię i nazwisko osoby sprawdzającej kwalifikacje Podpis 1. na odwrotnej stronie.. Najlepsi 2019/2020; Najlepsi 2018/2019; Najlepsi 2017/2018; .. Arkusz zawiera m.in. dane ucznia, opinię nauczyciela .Pomagamy Rada Pedagogiczna Dokumenty szkolne Rekrutacja PaTPORT Poradnia PPP Obiady Orlik Zajęcia pozalekcyjne Etyka nie tylko da smyka Uczniowie Rodzice Comenius Erasmus 2017-2019 Erasmus 2019-2021 Programy, innowacje Karta rowerowa Szkoła Podstawowa nr 3 im.. szczegóły dostawy.. ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ.. ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ .. karty rowerowej PODPIS RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 3 Wiadomości teoretyczne 4 Obsługa techniczna roweru 5 Umiejętności praktyczne z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego 6 Pomoc przedlekarskaARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ Imię i nazwisko ucznia .. W uwagach wpisuje brak zastrzeżeń do wydania karty rowerowej.. kontaktowy……………………… Podpisy rodziców, nauczycielikarty rowerowej 3 Wiadomości teoretyczne 4 Obsługa techniczna roweru 5 Umiejętności praktyczne z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego 6 Pomoc przedlekarska Kartę rowerową wydano w szkole dnia .. DYREKTOR SZKOŁY .. (pieczęć, podpis) (pieczęć, podpis) MEN - VI/28 ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ .ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ Imię i nazwisko ucznia ..

Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową.

Podpis rodziców, nauczycieli lub innych upoważnionych osób.. Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową.. ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ .. karty rowerowej 3 Wiadomości teoretyczne 4 Obsługa techniczna roweru 5 Umiejętności praktyczne z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego 6 Pomoc przedlekarska Kartę rowerową wydano w szkole dnia .. DYREKTOR SZKOŁY .WZÓR- Uzupełniamy tylko żółte pola.. Zgoda rodziców lubARKUSZ ZALICZEN UCZNIA.. Bezpieczne poruszanie się rowerem.ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ .. karty rowerowej 3 Wiadomości teoretyczne 4 Obsługa techniczna roweru 5 .. ruchu drogowego 6 Pomoc przedlekarska Kartę rowerową wydano w szkole dnia .. DYREKTOR SZKOŁY .. (pieczęć, podpis) .Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową (motorowerową) Wypełniony arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową (motorowerową), stanowi dokument potwierdzający zaliczenie poszczególnych wiadomości i umiejętności niezbędnych do uzyskania karty.. Znajomość przepisów i znaków drogowych dotyczących rowerzysty oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.. Następnie składa podpis w punkcie drugim w rubryce Podpisy rodziców, nauczycieli lub innych upoważnionych osób wyrażając przez to zgodę na przystąpienie dziecka do egzaminu na kartę rowerową.ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ ..

Data urodzeniaWzór ucznia i absolwenta; Najlepsi z najlepszych.

Data urodzenia .. Klasa .ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ Imię i nazwisko ucznia .. Przygotowanie roweru do jazdy.. W rubryce drugiej swój podpis składa rodzic lub prawny opiekun ucznia.arkusz zaliczeŃ ucznia ubiegajĄcego siĘ o kartĘ rowerowĄ .. arkusz zaliczeŃ ucznia ubiegajĄcego siĘ o kartĘ rowerowĄ .. arkusz zaliczeŃ ucznia ubiegajĄcego siĘ o kartĘ rowerowĄ author: jh created date: 4/16/2021 7:48:25 am .ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ Imię i nazwisko ucznia .. Idź do sklepu.. Data urodzenia .ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ .. karty rowerowej 3 Wiadomości teoretyczne 4 Obsługa techniczna roweru 5 Umiejętności praktyczne z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego 6 Pomoc przedlekarska Kartę rowerową wydano w szkole dnia .. DYREKTOR SZKOŁY .Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o KARTĘ ROWEROWĄ Kartę Rowerową wydano w szkole dnia: _____.. Kartę rowerową wydano w Szkole dnia .. DYREKTOR SZKOŁY.. (pieczęć, podpis) Author: Tomasz Oreł Created Date: 3/12/2008 11:18:16 PM .arkusz, zaliczeń, ucznia, ubiegającego, się, o, kartę, rowerową, Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową - Oferty..

Opinia nauczyciela (wychowawcy) na podstawie obserwacji zachowań ucznia.

dostępny do tygodnia.. Ocena 5 / 5 84 opinie.. Uwagi 7.. Imię i nazwisko ucznia .Data urodzenia .ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ Imię i nazwisko ucznia Data urodzenia klasa Szkoła Miejscowość Adres zamieszkania Lp.. Zobacz ofertę.Elusia 02-06-2003 19:35:50 [#11] "Dyrektor szkoły, na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń, nieodpłatnie wydaje uczniom karty rowerowe na drukach zakupionych przez szkołę - podobnie jak świadectwa - wg wzoru zamieszczonego w załaczniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających .Title: Microsoft Word - ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ Author: Ptyku Created Date: 5/30/2012 1:00:00 AM Rodzic lub prawny opiekun wypełnia arkusz tak jak pokazano we wzorze kolorem żółtym.. Data urodzenia .Sprawdzenie kwalifikacji ucznia ubiegającego się o kartę rowerową: L.p.. Podpis i pieczęć dyrektora szkołyARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ.. Data urodzenia .. arkusz zaliczeń ucznia ubiegajacego się o kartę rowerow .VI/28 - Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową zgodnie z Prawem o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 r. A4 (1 str.)ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ Tel..

Data urodzenia ..... .Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową uzupełnia w części dotyczącej danych osobowych dziecka rodzic/opiekun prawny.

Karta rowerowa do wydania w szkole od dnia 25 czerwca 2021 r. DYREKTOR SZKOŁY .. z danymi osobowymi ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt