Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji emerytarencisty

Pobierz

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji emeryta, emeryt składa w dowolnej jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.Jednostką ZUS właściwą do rozpatrzenia wniosku emeryta jest ta jednostka, która wypłaca emerytowi jego świadczenie emerytalne.. Do wniosku należy dołączyć aktualną fotografię.. nr 125/21 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w internecie - wwwz Strona 2 z 2 .. oświadczenie dotyczące faktu uszkodzenia lub zniszczenia legitymacji.. 4 Należypodaćw przypadku wyrażeniazgody na otrzymanie informacji o terminie odbioru legitymacji/duplikatu legitymacji drogą telefoniczną lub w drodze korespondencji elektronicznej.4 Należy podać w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie informacji o terminie odbioru legitymacji/duplikatu legitymacji drogą telefoniczną lub w drodze korespondencji elektronicznej.. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS.. Wniosek o wydanie duplikatu legitymacjimiejscowość data …………………………………………………….…….……….……….….… imię i nazwiskotakiego duplikatu powiatowy zespol pobiera oplate w kwocie 15 zl.Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Kiedy Twoje dziecko zgubi, zniszczy.. 1 strona wyników dla zapytania zus dla emerytów duplikat legitymacji .• Wniosek o wydanie legitymacji emeryta-rencisty • oświadczenie dotyczące faktu uszkodzenia lub zniszczenia legitymacji • oświadczenie o utracie legitymacji wraz z zobowiązaniem do zwrotu utraconej ..

Wzor podania o wydanie duplikatu legitymacji.

imię i nazwisko ucznia.. Zakres wniosku Proszę o wydanie nowej legitymacji emeryta-rencisty z powodu: utraty poprzednio wydanej legitymacjiWniosek o wydanie legitymacji emeryta-rencisty.. 5 Rodzic, opiekun prawny/pełnomocnik/osoba upoważniona do złożenia wniosku o wydanie legitymacji lub duplikatu.Należy podać w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie informacji o terminie odbioru legitymacji/duplikatu legitymacji drogą telefoniczną lub w drodze korespondencji elektronicznej.. Do wniosku o wydanie legitymacji emeryta - rencisty należy dołączyć .że wniosek dotyczy wydania duplikatu legitymacji utraconej; 2. wnieść opłatę 33,00 zł na konto podane w USOSWeb.. czy tez zostanie mu skradziona legitymacja szkolna - jak najszybciej nalezy wyrobic nowa legitymacje.. Powinieneś zwrócić do ZUS - zniszczoną, uszkodzoną lub odzyskaną po utracie - legitymację emeryta-rencisty.Wniosek o wydanie legitymacji emeryta - rencisty jest dokumentem potwierdzającym status emeryta-rencisty oraz potwierdzającym fakt objęcia świadczeniobiorcy ubezpieczeniem zdrowotnym.. Rodzic, opiekun prawny/pełnomocnik/osoba upoważniona do złożenia wniosku o wydanie legitymacji lub duplikatu.Opłatę za powtórne wyrobienie e-Legitymacji (11 zł plastikowa karta + 8 zł koszt przesyłki) wnosi się na konto bankowe szkoły: Szkoła Podstawowa nr 74 Nr konta PKO BP 02 Tytuł wpłaty: opłata za wyrobienie e-Legitymacji + koszt przesyłki imię i nazwisko dziecka..

Do wniosku o wydanie duplikatu należy dołączyd potwierdzenie dokonania przelewu bankowego.

Zwiń menu.Jaką datę podać na duplikacie?Wniosek o wydanie legitymacji emeryta-rencisty oświadczenie dotyczące faktu uszkodzenia lub zniszczenia legitymacji Duplikat legitymacji szkolnej podlega wydaniu na podstawie złożonego wniosku - wzór wniosku o wydanie duplikatu legitymacji .Jeśli ubiegasz się o wydanie legitymacji emeryta-rencisty bądź o inny dokument - musisz napisać i złożyć wniosek osobiście lub wysłać pocztą.. Publikacja formularza: 3 czerwca 2019 r. - zmieniły się Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, PESEL) i chcesz abyśmy wydali Ci nową legitymację.. O WYDANIE LEGITYMACJI EMERYTA-RENCISTY.. Właściwym organem rentowym jest jednostka wypłacająca emeryturę lub rentę.. Dalsze kroki Legitymację osoby represjonowanej, książkę inwalidy wojennego lub inwalidy wojskowego musisz odebrać osobiście przedkładając dokument potwierdzający tożsamość i .Złożenie wniosku o wydanie duplikatu.. Rozwiń menu.. do kontaktu: UWAGA!. Nale zno sc prosz e wplaca c na konto:Samorzadowa Szkola Muzyczna II st. ul. Prymasowska 6 96-100 Skierniewice Wniosek o wydanie legitymacji szkolnej Prosze oWniosek o wydanie duplikatu Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej (ELP) Uzupełnia pracownik: Dane pracownika: Imię i nazwisko: PESEL: Nazwa jednostki organizacyjnej: Nr tel..

Wniosek może złożyć emeryt lub jego pełnomocnik.Wniosek ERL - Wniosek o wydanie legitymacji emeryta-rencisty.

oświadczenie o utracie legitymacji wraz z zobowiązaniem do zwrotu utraconej legitymacji w przypadku jej odzyskania.. Ważne!. Jestem świadomy, że dokonanie wpłaty na niewłaściwe konto lub wpłata niewłaściwej kwoty może istotnie wydłużyć proces wydania duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej.ZUS E-22a - Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla członków rodziny Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie.. WYPEŁNIA SZKOŁA:Created Date: 3/6/2014 10:04:00 AM Company: Zespol Szkol nr 5 Other titles: Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnejI..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt