Wniosek o wyrejestrowanie broni

z 2020, poz. 129/, Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 roku o wykonywaniu działalności gospodarczejWniosek o wydanie pozwolenia na broń powinien zawierać pełne dane osobowe (imię i nazwisko, adres, imiona rodziców i nazwisko panieńskie matki, nazwisko rodowe - w przypadku mężatek, data i miejsce urodzenia, PESEL, seria i nr dowodu osobistego przez kogo i kiedy wydany) oraz powinien być podpisany.. Mam kłopot dotrzeć do WPA do pięciu dni po sprzedaży.. - Oryginał za świadczenia uprawniaj ącego do naby…

Wniosek o wyrejestrowanie broni myśliwskiej
  • PDF
  • 11 października 2021 06:00

Kupujący oświadcza, iż wie że ma 5 dni na zarejestrowanie broni w KW Policji.. Natomiast pozostałe druki są przykładowymi wzorami wniosków.Wniosek o wydanie pozwolenia na broń powinien zawierać pełne dane osobowe (imię i nazwisko, adres, imiona rodziców i nazwisko panieńskie matki, nazwisko rodowe - w przypadku mężatek, data i miejsce urodzenia, PESEL, seria i nr dowodu osobistego przez kogo i kiedy wydany) oraz powinien być podpisany.. Przykładowe (i zarazem podstawowe) cele określa bezpośredn…

Regulamin | Kontakt